máj 2014

2.5. Maok a Eniesa, Creative space, Brno, 17.30 hod

3.5. Maok, Primavera festival, Městské kulturní středisko, Piešťany, 16.00 hod

14.5. Maok, Klub Kairos, Liberec, 18.00 hod

15.5. Maok, Čajovna Litvínov, 19.00 hod

17.5. Maok, Bukstock v Těšíkově u Štenberku, 18.00 hod

23.5. Maok, Pizzéria Šebesťanová, Považská Bystrica, 18.30 hod

24.5. Maok, Fujarový festival, zámek Zvolen

27.5. Maok, Klub Lávka, Praha, 20.00 hod